Yeni Kayıt Öğrencileri İçin Burs Başvuru Sistemi

Üniversitemiz her yıl öğrencilerine Üniyurt, KYK ve Yemek bursu imkanı sağlamaktadır.

Örneğin 2015 yılında üniversitemizde;

-13 kişiye "ÜniYurt Bursu" (5 Kız, 8 Erkek), 
-116 kişiye "KYK Bursu",
-500 kişiye ise "Yemek Bursu" verilmiştir. Burs kontenjanları yıllara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Daha detaylı bilgi için http://burslar.aku.edu.tr/