Akademik Kadro


Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Şuayıp Özdemir

Bölüm Başkanı

Üretim Yönetimi-Pazarlama ABD Başkanı

e-posta: sozdemir@aku.edu.tr


18 Dr.Öğr.Üye. Alparslan Özmen

Bölüm Başkan Yardımcısı

Üretim Yönetimi-Pazarlama

e-posta: aozmen@aku.edu.tr


3 Prof. Dr. Halim Sözbilir

Muhasebe-Finansman ABD Başkanı

e-posta: sozbilir@aku.edu.tr


2 Prof. Dr. M. Kemalettin Çonkar

Muhasebe-Finansman

e-posta: conkar@aku.edu.tr


4 Prof. Dr. Belkıs Özkara

Yönetim-Organizasyon ABD Başkanı

e-posta: bozkara@aku.edu.tr


5 Prof. Dr. Hatice Özutku

Yönetim-Organizasyon

e-posta: hozutku@aku.edu.tr


Tuğrul Kandemir Prof.Dr. Tuğrul Kandemir

Muhasebe-Finansman

e-posta: kandemir@aku.edu.tr


12 Prof. Dr. Yusuf Karaca

Üretim Yönetimi-Pazarlama

e-posta: karaca@aku.edu.tr


f ecer Doç. Dr. Fatih Ecer

Sayısal Yöntemler

e-posta: fecer@aku.edu.tr


17 Dr.Öğr.Üye. Hülya Öcal

Yönetim-Organizasyon

e-posta: ocal@aku.edu.tr


15 Dr.Öğr.Üye. Ali Rıza Kaymaz

Muhasebe-Finansman

e-posta: kaymaz@aku.edu.tr


14 Dr.Öğr.Üye. Naciye Gökçe

Muhasebe-Finansman

e-posta: ngokce@aku.edu.tr


21 Dr.Öğr.Üye. Nurgül Barın

Yönetim-Organizasyon

e-posta: nkeskin@aku.edu.tr


16 Dr.Öğr.Üye. Tülay Tellioğlu

Muhasebe-Finansman

e-posta: fidanci@aku.edu.tr


22 Dr.Öğr.Üye. Serdar Ögel

Muhasebe-Finansman

e-posta: serdarogel@aku.edu.tr


Dr.Öğr.Üye. Kartal Somuncu

Muhasebe-Finansman

e-posta: ksomuncu@gmail.com


23 Dr.Öğr.Üye. Nilüfer Yörük Karakılıç

Yönetim-Organizasyon

e-posta: nilyoruk@aku.edu.t


19 Dr.Öğr.Üye. Kemal Karayormuk

Yönetim-Organizasyon

e-posta: kyormuk@aku.edu.tr26 Arş. Gör. Dr. Nihat Onur Aşıkoğlu

Yönetim-Organizasyon

e-posta: noasikoglu@gmail.com


25 Arş. Gör. Semih Açıkgözoğlu

Üretim Yönetimi-Pazarlama

e-posta: sacikgozoglu@aku.edu.tr


mf Arş. Gör. Mehmet Fındık

Muhasebe-Finansman

e-posta: mfindik@aku.edu.tr


30 Arş. Gör. Handan Deniz Böyükaslan

Yönetim-Organizasyon

e-posta: yumusakipek@aku.edu.tr


 

31 Arş. Gör. Mücahid Yıldırım

Üretim Yönetimi-Pazarlama

e-posta: mucahidyildirim@aku.edu.tr

 


 

  Arş. Gör. Halilibrahim Gökgöz

Muhasebe-Finansman

e-posta: hgokgoz@aku.edu.tr

 


  Arş. Gör. Yunus Yıldırım

Sayısal Yöntemler

e-posta: yunusyildirim@aku.edu.tr