İşletme programımız, günümüzde küresel rekabetin yoğun olması göz önünde bulundurularak, bilgi ve beceriler ile donatılmış geleceğin profesyonel yönetici ve girişimci bireylerini yetiştirmeye yöneliktir. Bu nedenle işletme lisans eğitimimizde, öğrencilerimizin esnek bir düşünce yapısıyla küresel rekabet ortamında başarılı olabilmeleri için işletmeciliğin temel kuralları ve ilkeleri teorik ve uygulamalı bir biçimde verilmektedir. Lisans programımızın ilk iki yılında iktisat, işletmecilik, maliye, matematik, istatistik, hukuk ve bilgisayar alanlarında temel eğitim verilirken, üçüncü yıldan başlayarak “Muhasebe ve Finansman”, “Yönetim ve Organizasyon”, “Üretim Yönetimi ve Pazarlama” Anabilim Dallarında uzmanlaşma imkanı sağlayacak seçmeli dersler verilmektedir. Ayrıca son sınıfta “işbaşı uygulamalı eğitim” ile öğrencilere bir dönem istedikleri şehirde iş hayatına hazırlık imkanı verilmektedir. Öğrencilerimize tercih etmeleri durumunda İngilizce eğitimin temel alındığı hazırlık sınıfı da sunulmaktadır.

İşletme Bölümü programımız, geleceğin yönetici ve işletmecilerini, kamu ve özel sektördeki iş hayatına çağdaş bir işletme eğitim programı ile yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İşletme programından mezun olan öğrencilerimiz, işletmelerin işleyişi, işlevleri ve karar süreci ile ilgili geniş bir bakış açısına sahip olacaklardır. Mezunlarımız kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler. Pazarlama-satış, para ve sermaye piyasaları, bankacılık ve sigortacılık, finansman, finansal kuruluşlar, uluslararası ticaret (ithalat-ihracat), satın alma, muhasebe – mali müşavirlik, halkla ilişkiler, üretim ve planlama, yönetim danışmanlığı, insan kaynakları yönetimi, gümrük müşavirliği alanlarında görev yapabilmektedir.

İşletme programımız sonucunda geleceğin girişimci adayları yetiştirilmiş olmaktadır. Ayrıca lisans mezunlarımız, lisansüstü öğrenimlerini tamamlamak suretiyle üniversitelerin akademik kadrolarında yer alabilirler.

Bölümümüzdeki lisansüstü programlar:

  • Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
  • Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
  • Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
  • İşletme Anabilim Dalı (Doktora)
  • İşletme Yönetimi (Tezsiz Yüksek Lisans)
25 Mayıs 2018, Cuma 1330 kez görüntülendi