İŞBAŞI UYGULAMALI EĞİTİMDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!!!

İşbaşı uygulamalı eğitim sırasında yapılması gerekenler aşağıda anlatılmaktadır. Vize ve final yerine sayılacak olan formlarda aşağıda verilmiştir.

İŞBAŞI UYGULAMALI EĞİTİMDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ÖRNEK RAPOR

VİZE İÇİN DOLDURULMASI GEREKEN FORM

FİNAL İÇİN DOLDURULMASI GEREKEN FORM